کلیدواژه‌ها = اسانس
بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی اسانس پونه کوهی بر پایداری اکسایشی روغن سرخ کردنی

دوره 29، شماره 3، آبان 1398، صفحه 1-11

اسماعیل عطای صالحی؛ نگار سلیمانپور تمام


استفاده از اسانس ترخون در سس مایونز به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی

دوره 28، شماره 3، مهر 1397، صفحه 85-99

فرناز نوروزی؛ محمد حجتی؛ حسین جوینده؛ حسن برزگر


اثر اسانس برگ کرفس کوهی بر پایداری اکسایشی روغن سویا

دوره 26، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 681-694

محدثه قزل سفلو؛ سیده زهرا سیدالنگی