تعداد مقالات: 567
101. تاثیر فیبرهای نشاسته مقاوم بر ویژگی‌های کیفی و حسی کیک‌های اسفنجی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 161-174

یحیی مقصودلو؛ عماد احمدی؛ محمد حسین عزیزی؛ مهران اعلمی؛ محمد قربانی


123. بررسی تاثیر فرآیند حرارتی خشک بر ویژگی‌های تغذیه‌ای و فیزیکی شیمیایی جوانه گندم به عنوان یک مکمل غذایی فراسودمند

دوره 26، شماره 1، بهار 1395، صفحه 37-47

هادی هاشمی گهرویی؛ فاطمه غیاثی؛ محمد هادی اسکندری؛ مهسا مجذوبی


125. اثرات افزودن نمک در حین مشروط کردن گندم بر خواص رئولوژیکی خمیر

دوره 27، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 37-46

بابک موسوی؛ مهدی کدیور