Contact Us

مولف ارجمند با سلام

در صورت نیاز به تماس با دفتر نشریه می توانید با ایمیل ذیل مکاتبه فرمایید. پاسخ شما در اسرع وقت ارسال می گردد.

foodresearch@tabrizu.ac.ir

در موارد ضروری می توانید روزهای سه شنبه با شماره 04133356002 تماس حاصل نمایید.


CAPTCHA Image