تاثیر تیمارهای مختلف بر تغییر رنگ و مدلسازی ریاضی رفتار خشک شدن ترخینه در خشک‌کن هوای داغ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Influence of some pretreatments on color change and mathematical modeling of hot air drying of Tarkhineh