در آخرین ارزیابی کمسیون نشریات علمی کشور، نشریه  پژوهش‌های صنایع غذایی حائز رتبه "الف" گردیده است.

 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و ازآیین نامه اجرایی قانون پیشگیری ومقابله باتقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

  تمامی مقالات این فصلنامه به صورت آزاد قابل استفاده هستند و استفاده از محتویات مقالات فقط با رعایت ضوابط Creative Commons  (CC BY NC  2.0) و ذکر منبع به این فصلنامه مجاز می‌باشد.

 

 

تفاهم نامه همکاری دانشگاه تبریز با انجمن علوم و صنایع غذایی ایران


 

 

شماره جاری: دوره 33، شماره 2، تیر 1402 

ابر واژگان