در آخرین ارزیابی کمسیون نشریات علمی کشور، نشریه  پژوهش‌های صنایع غذایی حائز رتبه "الف" گردیده است.

 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و ازآیین نامه اجرایی قانون پیشگیری ومقابله باتقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

  تمامی مقالات این فصلنامه به صورت آزاد قابل استفاده هستند و استفاده از محتویات مقالات فقط با رعایت ضوابط Creative Commons  (CC BY NC  2.0) و ذکر منبع به این فصلنامه مجاز می‌باشد.

 

 

تفاهم نامه همکاری دانشگاه تبریز با انجمن علوم و صنایع غذایی ایران


 

 

شماره جاری: دوره 32، شماره 4، آذر 1401 

استفاده از پوشش خوراکی زیست فعال صمغ بامیه-اسانس نعناع فلفلی جهت افزایش عمر نگهداری گوشت گاومیش

صفحه 13-36

10.22034/fr.2021.45878.1793

محمد نوشاد؛ بهروز علیزاده بهبهانی؛ حسین جوینده؛ مصطفی رحتمی جنید آباد؛ میترا قدسی شیخ جانی؛ رضا قرآنی؛ محسن ابراهیمی همتی کیخا


ابر واژگان