این نشریه از قوانین Cope  پیروی می کند.

شماره جاری: دوره 30، شماره 2، تابستان 1399 

2. کاربرد آب‌پنیر بعنوان محیط کشت جهت کشت ریزجلبک دونالیلا سالینا

صفحه 13-28

آرمین نبی‌زاده قولنجی؛ محمود رضازاد باری؛ صابر امیری؛ بهروز آتشبار


8. اثر استخراجی التراسوند پروب بر خصوصیات آنتی‌اکسیدانی فنول آزاد و باند شده عصاره زوفا

صفحه 101-129

حدیث عظیمی‌نژاد؛ رضا اسماعیل‌زاده‌کناری؛ زینب رفتنی‌امیری


11. تاثیر افزودن لیکوپن بر ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی و حسی پنیر سفید

صفحه 163-174

بهرام فتحی آچاچلویی؛ فاطمه قنادی اصل؛ کاظم علیرضالو


12. تاثیر جایگزینی شکر با پودر شیره انگور بر ویژگی‌های کیک فنجانی

صفحه 175-188

حسن موسیوند؛ محمد حجتی؛ حسین جوینده؛ حسن برزگر؛ حسن زکی دیزجی