این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و ازآیین نامه اجرایی قانون پیشگیری ومقابله باتقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

  تمامی مقالات این فصلنامه به صورت آزاد قابل استفاده هستند و استفاده از محتویات مقالات فقط با رعایت ضوابط Creative Commons  (CC BY NC  2.0) و ذکر منبع به این فصلنامه مجاز می‌باشد.

 

شماره جاری: دوره 32، شماره 1، بهار 1401 

8. تأثیر محلول اکسید روی بر کیفیت و عمر نگهداری میوه توت‌فرنگی

صفحه 109-122

10.22034/fr.2021.39742.1739

ابوالفضل گلشن تفتی؛ عادل میرمجیدی هشتجین؛ سید محمد ساجد


ابر واژگان