اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 808
تعداد پذیرش 203
تعداد عدم پذیرش 250

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 590
تعداد مشاهده مقاله 457323
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 437 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 208 روز
درصد پذیرش 25 %