اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 169
تعداد پذیرش 70
تعداد عدم پذیرش 36

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 609
تعداد مشاهده مقاله 460071
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان پذیرش 418 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 117 روز
درصد پذیرش 41 %