بانک ها و نمایه نامه ها

نشریه "پژوهش‌های صنایع غذایی" موفق به اخذ ضریب تاثیر (Impact Factor) از ISC (پایگاه استنادی علوم جهانی اسلام) گردیده و در پایگاه اطلاعات جهاد دانشگاهی (SID)، بانک نشریات کشور (Magiran) ، سیولیکا و CAB‌‌ International Global health, نمایه می‌شود.