داوران

نام نام خانوادگی سمت / سازمان پابلونز
مهران مرادی عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه  https://publons.com/researcher/1439287/mehran-moradi
بابک قنبرزاده گروه علوم وو صنایع غذایی دانشگاه تبریز babak ghanbarzadeh | Publons
تهمینه شریفی  گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد قزوین  https://publons.com/dashboard/settings/profile/
علی خانی گروه شیمی دانشگاه میانه https://publons.com/researcher/1204548/ali-khani/
صمد بدبدک دانشگاه تبریز- دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر-گروه علوم و صنایع غذایی https://publons.com/researcher/1214281/samad-bodbodak/metrics/
جلال دهقان نیا گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز https://publons.com/researcher/1297902/jalal-dehghannya/
احسان مقدس کیا دانشگاه علوم پزشکی مراغه https://publons.com/researcher/1310108/ehsan-moghaddas-kia/
شهرام حنیفیان گروه علوم و صنایع غذایی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران https://publons.com/researcher/1353261/shahram-hanifian/
علی  رافع  مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی قوچان، https://publons.com/researcher/1453072/ali-rafe/
فیض اله  شهبازی گروه مکانیک بیو سیستم، دانشگاه لرستان، خرم آباد، https://publons.com/researcher/1609209/feizollah-shahbazi/
رضوان پوراحمد دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین https://publons.com/researcher/1641308/rezvan-pourahmad/
مصطفی سلطانی  گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی ، دانشکده داروسازی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی https://publons.com/researcher/1642485/mostafa-soltani/
عادل رضوانی گروه مهندسی بیو سیستم دانشگاه ارومیه https://publons.com/researcher/1719382/adel-rezvani/
فریده طباطبایی  گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی ، دانشگاه فردوسی مشهد https://publons.com/researcher/1909017/faride-tabatabee/
محمد  بلواردی گروه صنایع غذایی دانشگاه باهنر کرمان https://publons.com/researcher/2033048/mohammad-balvardi/
مسعود یاورمنش گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد https://publons.com/researcher/2130480/masoud-yavarmanesh/
محمد تقی گلمکانی گروه صنایع غذایی دانشگاه شیراز https://publons.com/researcher/2147690/mohammad-taghi-golmakani/
طیبه باقری لطف آبادی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری https://publons.com/researcher/2940644/tayebe-bagheri-lotfabad/
هادی الماسی گروه علوم وو صنایع غذایی دانشگاه ارومیه https://publons.com/researcher/2999409/hadi-almasi/
مصطفی کرمی دانشکده صنایع غذایی دانشگاه بوعلی سینا https://publons.com/researcher/3123415/mostafa-karami/
محمد حسین عزیزی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس https://publons.com/researcher/3311208/mohammad-hossain-azizi/
فرزین تمجیدی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه کردستان https://publons.com/researcher/3339672/fardin-tamjidi/
آی ناز خدانظری دانشگاه خرمشهر https://publons.com/researcher/3432061/ainaz-khodanazary/
سعید داداشی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز https://publons.com/researcher/3532571/saeed-dadashi/
فرزاد کتیرایی گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی تبریز https://publons.com/researcher/3654262/farzad-katiraee/
محمد حجتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان https://publons.com/researcher/3750668/mohammad-hojjati/
عبدالله همتیان سورکی دانشگاه جهرم، عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی https://publons.com/researcher/3789065/abdollah-hematian-sourki/
لیلا منذجب سازمان غذا و دارو https://publons.com/researcher/4029622/leila-monjazeb-marvdashti/
اکرم پزشکی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز https://publons.com/researcher/4033138/akram-pezeshki/
حجت کاراژیان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه https://publons.com/researcher/4447447/hojjat-karazhiyan/
لیلا نوری گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد دامغان https://publons.com/researcher/4542573/leila-nou
مجتبی نادری گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه شهر کرد https://publons.com/researcher/4668536/mojtaba-naderi-boldaji/
محمدیار حسینی علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه ایلام https://publons.com/researcher/4812361/mohammadyar-hosseini/
سارا ناجی طبسی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی https://publons.com/researcher/493836/sara-naji-tabasi/
علی ایاسه گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز  
اصغر ابراهیم زاده گروه علوم  و مهندسی باغبانی ، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران  
محمد ابونجمی پردیس ابوریحان-دانشگاه تهران  
حمیدرضا اخوان هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان  
رضا ادیبان هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل بخش فنی مهندسی کشاوزی  
رضا اسماعیل زاده کناری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  
نارملا آصفی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد تبریز  
مهران اعلمی دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
رضا امیری چایجان دانشگاه بو علی سینا  
اعظم ایوبی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان  
حمید بخش آبادی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
شادی بصیری هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی آموزش و منابع طبیعی خراسان رضوی  
مرضیه بلندی گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان-ایران  
زهرا پیراوی ونک گروه پژوهشی مواد غذایی، پژوهشکده غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران  
سجاد پیرسا گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه ارومیه  
سید هادی پیغمبردوست استاد تکنولوژی مواد غذایی، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز  
پرستو پورعاشوری هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
امیر پورفرزاد عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان  
بهجت تاج الدین  تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران  
مسعود تقی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی فردوسی مشهد  
سارا جرجانی  علمی دانشگاه آزاد اسلامی  
سید علی جعفرپور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  
هدا جعفری زاده مالمیری عضو هیات علمی  
نفیسه جهان بخشیان هیئت علمی دانشگاه آزاد شهرکرد  
کامبیز جهان بین عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود  
حسین جوینده دانشگاه رامین خوزستان  
محمود حافطیه رئیس بخش آبزی پروری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور  
محمد امین حجازی مرکز بیوتکنولوژی شمالغرب   
سیمین حق نظری گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه زنجان  
ژاله خوشخو گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.  
حسین درویشی استادیار، گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه سنندج  
حسن رشیدی  سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران  
محمود رضازاد باری گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه  
فرهنگ رضوی عضو هیات علمی  
زینب رفتنی امیری علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  
لیلا روفه گری نژاد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز  
لاله رومیانی گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران  
یونس زاهدی استادیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه محقق اردبیلی  
سهیلا زرین قلمی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران  
عباسعلی ساری گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده‌ی پیرا‌دامپزشکی،دانشگاه بوعلی سینا، همدان،ایران  
سیده زهرا سیدالنگی مدیر پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر  
نفیسه سلطانی زاده دانشگاه صنعتی اصفهان  
جابر سلیمانی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی آذربایجان شرقی  
ایمان شهابی قهفرخی استادیار گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان  
فخری شهیدی دانشگاه فردوسی مشهد  
فروغ شواخی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج  
فخرالدین صالحی استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران  
محمود صوتی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز  
امان محمد ضیائی فر دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  
حبیب اله عباسی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول  
شمس اله عبداله پور گروه بیوسیستم دانشگاه تبریز  
اسماعیل عطای صالحی گروه علوم و صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه ازاد اسلامی، قوچان، ایران  
کاظم علیرضالو گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه تبریز - اهر  
آیناز علیزاده دانشگاه آزاد واحد تبریز، گروه صنایع غذایی  
جواد فتاحی مقدم پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی  
ابوالفضل فدوی عضو هیئت علمی  
جمشید فرمانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  
مریم فهیم دانش هیئت علمی  
عزت اله قائمی گروه میکروبشناسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان  
معصومه قطبی هیات علمی دانشگاه ازاد چالوس  
بابک قنبرزاده دانشگاه تبریز  
محمد کاوه مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیل  
عبداله گل محمدی گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشکده فناوری کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی  
علی گنجلو گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران  
غلامرضا گوهری گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه  
اشرف گوهری اردبیلی هیات علمی  
علی متولی گروه مهندسی بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران  
فروغ محترمی دانشگاه ارومیه  
رزاق محمودی هایت علمی دانشگاه تبریز  
سید محمد مشکانی دانشکده فنی کشاورزی نیشابور  
جعفر میلانی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه ساری  
مجتبی ممرآبادی عضو هیئت علمی گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد  
میرحسن موسوی عضو هیات علمی دانشگاه تبریز  
بهزاد ناصحی دانشگاه پیام نور مشهد  
لیلا ناطقی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد ورامین پیشوا،گروه علوم وصنایع غذایی،ورامین، ایران  
الناز نامی دانشگاه گیلان  
مسعود هماپور عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد صفادشت  
عزیز همایونی راد دانشگاه علوم پزشکی تبریز  
ناصر همدمی دانشگاه صنعتی اصفهان  
علیرضا یوسفی استاد دانشگاه آزاد مراغه