تولید بامیه با پوشش کتیرا و بررسی برخی از ویژگی‌های کیفی آن در طی نگهداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Production of Bamieh with tragacanth coating and evaluation of some of its qualitative properties during storage