بهینه‌سازی تولید مافین کم‌کالری با استفاده از شیرین‌کننده طبیعی استویا و مالتودکسترین

نویسندگان

1 1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 2 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

آگاهی مردم از اینکه تغذیه مناسب می­تواند در سلامتی افراد مؤثر باشد، موجب شده تا امروزه تولید­کنندگان مواد غذایی، محصولاتی با چربی، شکر و نمک کم تولید نمایند که این رژیم­های غذایی می­تواند از بروز برخی از بیماری­ها جلوگیری کند. با افزایش چاقی در جوامع امروزی و شیوع بیماری­هایی نظیر  بیماری­های قلبی- عروقی،  قند خون و نیز به منظور جلوگیری از پوسیدگی دندان­ها و مصرف رژیم غذایی کم­کالری امروزه محصولات بدون شکر نیز مورد توجه قرار گرفته­اند. هدف از این تحقیق تأثیر جایگزین کردن شکر با مخلوط استویا و مالتودکسترین در تولید مافین کم­کالری بوده است. استویا در مقادیر 2/0%، 4/0% و 6/0% و مالتودکسترین در مقادیر 15%، 16% و 17%  جایگزین شکر موجود در فرمولاسیون شد. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزارDesign Expert  و روش RSM و طرح مرکب مرکزی (CCD) ارائه گردید. ویژگی­های فیزیکی و رئولوژیکی خمیر از جمله ویسکوزیته و همچنین ویژگی­های فیزیکی­شیمیایی کیک از جمله رطوبت، میزان فعالیت آبی (aw) ، حجم، سفتی بافت و ویژگی­های حسی مافین­ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد تفاوت معنی­داری در صفات سفتی بافت،aw  و ارزیابی حسی مشاهده شد. در کل تغییر فرمولاسیون رابطه مستقیمی با خصوصیات فیزیکی­شیمیایی نمونه­های مافین داشت. ارزیابی حسی انجام شده بیانگر آن بود که با افزایش درصد استویا، میزان رضایت­مندی در تمامی ویژگی­های حسی کاهش یافت. به طور کلی می­توان مافین تهیه شده با   2/0% استویا و 17% مالتودکسترین را به عنوان بهترین نمونه مافین کم­کالری معرفی کرد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of production low-calorie muffin with natural sweetener stevia and maltodextrin

نویسندگان [English]

  • S N 1
  • M S 2
1 1
2 2
پیغمبردوست س ه، 1388. تکنولوژی فرآورده­های غلات. جلد دوم، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز. صفحه­های 129-1.
صادقی ع، شهیدی ف، مرتضوی ع، محلاتی م، بهشتی ح، 1387. بهینه­سازی فرآیند تولید مالتودکسترین با استفاده از آنزیم آلفا آمیلاز. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال دوازدهم، شماره 43.  صفحه­های 382-373.
عوض صوفیان ع، اعلمی م، صادقی ماهونک ع، قربانی م، 1393. استفاده از کنجاله بادام شیرین و صمغ زانتان در تولید کیک بدون گلوتن. نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، جلد3، شماره2. صفحه­های 196-185.
قاسمی ح،  کرامت ج، حجت الاسلامی م، 1392. بررسی امکان جایگزینی ساکارز با سوکرالوز و مالتودکسترین در تهیه کیک اسفنجی کم­کالری. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. دانشگاه شیراز، شیراز.
کریمیان آذری س، 1390.  کاربرد شیرین­کننده طبیعی استویا در گز. همایش ملی گز، شیرینی اصیل ایرانی. اتاق بازرگانی اصفهان، اصفهان.
گوهری الف، حبیبی نجفی م، حداد خداپرست م، 1384. بررسی تأثیر جایگزینی شکر با شیره خرما بر ویژگی­های فیزیکی و حسی بستنی نرم. نشریه پژوهش­های علوم و صنایع غذایی ایران، سال اول، شماره دوم. صفحه­های 32-23.
نورمحمدی ا، پیغمبردوست س ه، غفاری ع، 1391. تأثیر روش مخلوط کردن بر ویژگیهای فیزیکی­شیمیایی خمیر و خواص کیفی کیک اسفنجی. نشریه پژوهش­های صنایع غذایی، جلد22، شماره3. صفحه­های 262-249.
نورمحمدی ا، پیغمبردوست س ه، غفاری ع،1391. تولید کیک کم­کالری به وسیله جایگزینی ساکارز با اریتریتول والیگوفروکتوز. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال هفتم، شماره 1، صفحه­های 92-85.
همتیان سورکی ع و رحیمی احمدآباد ف، 1392. بررسی اثر استفاده از شیرین کننده­های سوکرالوز، استویا و ایزومالت در کیک­های دیابتی. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران. دانشگاه شیراز، شیراز.
AACC, . Approved method the American Association of cereal chemists. St. Paul: American Accociation of cereal chemists, Ins.
Akesowan A,. Quality of reduced- fat chiffon cakes prepared with erthritol- sucralose as replacement for sugar.   Pakistan Journal of Nutrition 8: 1383-1386.
Chronakis I S, 1998. On the molecular characteristics, compositional properties, andstructural-functionalmechanismsof    maltodextrins: a review. critical reviews in food science & nutrition abbreviation 38. 599-637.
Docik-Baucal L, Dokic P, Jakovljevic J, 2004. Influence of different maltodextrins on properties of O/W emulsions.   Food Hydrocoll 18: 233-239.
Gomez M, Ronda F, caballero Calos A, blanco PA, Rosell, cristina M, 2006. Functionality cakes, food hydro colloids 21: 167-173.
Hussein EA, El-BeltagyAE, Gaafor AM, 2011. Production and Quality Evaluation of Low Calorie cake. American Journal of Food Technology 6(9): 827-834
Lee C C, Wang H F, Lin S, 2008. Effect of isomalto oligosaccharide Syrup on quality characteristics of sponge cake, Cereal Chemistry 85(4): 515-521.
Lin Sh, Lee Ch, 2005. Qualities of chiffon cake prepared with indigestible dextrin and sucralose as replacement for sucrose,cerealchem 82(4):405-413.
Manisha G, Soumya C, IndraniD, 2012. Studies on interaction between stevioside, liquid   sorbitol, hydrocolloids and emulsifiers for replacement of sugar in cakes Food Hydrocolloids 363-373.
Martinez s, Salvador A, Sanz T,2014. Comparison of different polyols as total sucrose replacers in muffins. Instituto de Agroquimica y Tecnologia de Alimentos (CSIC). Food Hydrocoll 35:1– 8.
Savitha y, Indrani D,2008. Effect of replacement of sugar with sucralose and maltodextrin on rheological characteristics of wheat flour dough and quality of soft dough biscuits. Department of studies in food science and nutrition 39: 605-616.
Turabi E, Sumnu G, Sahin S, 2008. Rheological properties and quality of rice cakes formulated with different gums and an emulsifier blend. Food Hydrocolloids 22 (2): 305-312.