سینتیک جذب روغن، خروج رطوبت و تغییرات بافت طی سرخ کردن خلال سیب زمینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Kinetic of oil uptake, water loss and texture changes during frying of potato strips