اثر میکروانکپسولاسیون بر زنده مانی باکتری پروبیوتیک بومی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در شرایط شبیه سازی شده معده و روده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Influence of microencapsulation of indigenous probiotic lactobacillus plantarum on bacterial survival in simulated gastrointestinal conditions