بررسی برخی از ویژگی‌های فیزیکی‌شیمیایی دو نوع ماهی تون زرده (Euthynnus affinis) و هوور مسقطی (Katsuwonus pelamis) تازه و کنسرو شده در زمان های مختلف نگهداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of some physicochemical properties of two species (Euthynnus affinis and Katsuwonus pelamis) of fresh and canned fishes in different storage times

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation of some physicochemical properties of two species (Euthynnus affinis and Katsuwonus pelamis) of fresh and canned fishes in different storage times