اثر قندهای مختلف بر ویژگی‌های رئولوژیکی صمغ دانه بالنگو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of different sugars on rheological properties of Balangu seed gum