اثر غنی‌سازی با عصاره متانولی سیر، رزماری و برگ زیتون بر برخی ویژگی¬های شیمیایی روغن کلزا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of methanolic garlic, rosemary and olive leaves extracts on some chemical properties of canola oil