تأثیر خصوصیات مصرف‌کنندگان بر ترجیحات مصرفی شیر در شهر تبریز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of consumers characteristics on consumer preferences for milk in Tabriz city