تأثیر زمان برداشت و مدت نگهداری بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی حبه انگور رقم بیدانه سفید

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of harvest time and storage duration on some biochemical attributes of table grape cv ‘Bidaneh Sefid’