بررسی مهاجرت نرم کننده دی اتیل هگزیل آدیپات از بطری PET به محلول مدل آبلیمو به کمک روش میکرو استخراج مایع- مایع بهینه شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد سبزوار

چکیده

پلی اتیلن ترفتالات (PET) از جمله پلاستیک­هایی می­باشد که به صورت گسترده در بسته بندی مواد غذایی و به ویژه نوشیدنی­ها و روغن­های خوراکی کاربرد دارد. در این پژوهش، مهاجرت دی اتیل هگزیل آدیپات[1] (DEHA)، از نرم کننده­های رایج در PET، به محلول مدل آبلیمو بررسی می­شود. طبق قوانین اتحادیه اروپا (EC) مقدار مجاز مهاجرت ویژه[2] (SML)، برای این ماده 18 (لیتر/میکروگرم) می­باشد. در کار پژوهشی حاضر، یک روش جدید میکرو استخراج مایع – مایع به کمک هوا به منظور آنالیز DEHA ارائه گردید. در این روش، اثر برخی از پارامترهای مهم مانند نوع و حجم حلال استخراج کننده و  مقدار نمک بهینه گردید. طبق قوانین EC می توان اسید استیک 3 درصد (وزنی/حجمی) را به عنوان محلول مدل غذایی آبلیمو انتخاب کرد. محلول مدل غذایی تهیه شده در دماهای 5، 25 و40 درجه­ی سانتیگراد به مدت سه ماه در بطری­های PET  نگهداری شده و در بازه­های زمانی 10، 30، 60 و 90 روز با دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) مورد آنالیز قرار گرفتند و سپس ضریب انتشار مهاجرت این مواد، به داخل PET با استفاده از قانون فیک محاسبه شد. با افزایش دما و زمان نگهداری، مقدار مهاجرت این مواد افزایش یافت. بعد از 90 روز در دمای 40 درجه­ی سانتیگراد حداکثر مقدار مهاجرت به SML رسید ولی در دمای 5 و 25 درجه­ی سانتیگراد بعد از به تعادل رسیدن مهاجرت، حداکثر مقادیر اندازه­گیری شده زیر SML بود. ضریب انتشار بدست آمده برای DEHA در دماهای 5، 25 و 40 درجه­ی سانتیگراد عبارت بودند از 109/0، 12/0 و 9-10×092/0 (ثانیه/سانتی­متر مربع). نگهداری آب لیمو در بطری PET بیش از 3 ماه در مناطق با آب و هوای گرم، می­تواند موجب ایجاد ریسک از ناحیه مهاجرت DEHA گردد ولی در دماهای پایین­تر، چندان مشکل زا نیست و بنابراین نگهداری بطری محتوی آبلیمو در یخچال می­تواند تا حدودی این مشکل را حل کند.[1]. Diethylhexyl adipate


[2]. Specific migration limit

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of DEHA plasticizer migration from PET into lemon juice model system by optimized liquid–liquid microextraction technique

نویسندگان [English]

  • L R 1
  • B G 1
  • M R 2
  • J D 1
  • L A 1
ارومیه­ای ع، 1389، پلاستیک­های بسته بندی مواد غذایی و دارویی، اصول و روش­های آزمون، انتشارات ایده پردازان فن و هنر.
نوربخش ک، احمدپور الف، 1387، هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی ایران.
فرهودی مهدی، رحمت زاده بهزاد، فلاح امیر، سلیمانی مریم، 1392، بررسی مهاجرت پلاستی سایرز دی اتیل هگزیل آدیپات از بطری PET به داخل محلول مدل غذایی اسیدی: تخمین ضریب نفوذ و انرژی فعال سازی نفوذ، مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران،(3)8، 34-27.
Piotrowska B, 2004. Toxic components of food packaging materials. In: Dąbrowski WM, Toxins in food. UK CRC Press.
Cristina BC, Dauchy X, Chagnon MC and Etienne S, 2012. Chemical compounds and toxicological assessments of drinking water stored in polyethylene terephthalate (PET) bottles: A source of controversy reviewed. Water Research 46: 571-583.
Poças MF, Oliveira JC, Oliveira FA and Hogg TA, 2007. Critical survey of predictive mathematical models for migration from packaging. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 48(10): 913-28.
Kim H, Gilbert S and Jonson J, 1990. Determination of potential migrants from commercial amber polyethylene terephthalate bottle wall. Pharma Research 7(2):176-179.
Serôdio P and Nogueira J, 2006. Considerations on ultra-trace analysis of phthalates in drinking water. Water Research 40(13): 2572-2582.
Cao X, 2008. Determination of phthalates and adipate in bottled water by headspace solid phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry. Jounal of Chromatography 1178(1-2): 231-238.
EU Commission Directive 85/572/EEC laying down the list of stimulants to be used for testing migration of constituents of plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs. Official journal of the European Union L372.
Assadi Y, Hosseini MRM, Aghaee E and Berijani S, 2006. Dispersive liquid–liquid microextraction combined with gas chromatography-flame photometric detection very simple, rapid and sensitive method for the determination of organophosphorus pesticides in water. Jounal of Chromatography 1123(1): 1-9.
Farjzadeh A and Moghadam MR, 2012. Air - assisted liquid-liquid microextraction method as a novel microextraction technique; application in extraction and preconcentration of phthalate esters in aqueous sample followed by gas chromatography-flame ionization detection. Analitica Chemical Acta 728: 31-38.
López FM, Valdez HS, Auras R and Peralta E, 2011. Release of a-Tocopherol from Poly(lactic acid) films, and its effect on the oxidative stability of soybean oil. Journal of Food Engineering 104(4): 508-517.
Widen H, Leufven A and Nielsen T, 2004. Migration of model contaminants from PET bottles: influence of temperature, food simulant and functional barrier. Food Additives and Contaminants 21(10): 993–1006.
Pennarum PY, Dole P and Feigenbaum A, 2003. Determination of diffusion coefficient in bi-orient PET with and without contact with food simulants. Polymer Science 92: 2845-2858.
Sanches A, Cruz JM, Sendo R, Franz R and Paseiro P, 2007. Kinetic migration studies from packaging films into meat products, Meat Science 77(2): 238–245.
EU Commission Directive 2002/72/EC relating to plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs. Official journal of the European Union L39/2.