بهبود ویژگی¬های کیفی کامکوات نیمه مرطوب با فرآیندهای آبگیری اسمزی و اولتراسونیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Optimizing quality characteristicsof semiwet kumquat with osmotic-ultrasonic methods