تعیین استفاده از بافت‌های غیرمجاز در همبرگرهای ساخته شده در کارخانه‌های استان آذربایجان‌شرقی با استفاده از روش‌های معمول بافت شناسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

3 دانشکده دامپزشکی دانشگاه اورمیه

4 علوم آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز

چکیده

 استاندارد شناسایی بافت­های غیرمجاز در فرآورده­های گوشتی، توسط کمیسیون فنی کمیته ملی استاندارد خوراک و فراورده­های کشاورزی مورخ 10/6/1380  تهیه و تدوین شده است. در این استاندارد بافت­های حیوانی نظیر پستان، ریه، مثانه، غضروف، بافت­های لنفاوی، رگ و پی، پوست، گوشت کله و چربی­های احشایی به­عنوان بافت­های غیرمجاز شناخته شده و استفاده از آنها درفراورده­های غذایی گوشتی ممنوع می­باشد. در این تحقیق به مطالعه بافت­های غیرمجاز در همبرگرهای استان آذربایجان شرقی پرداخته شد. 130  نمونه همبرگر از کارخانه­های استان آذربایجان شرقی به صورت تصادفی از نواحی مختلف شهر تبریز جمع آوری و مقاطع بافتی با روش­های  رایج تهیه شد. نتایج نشان داد، در همبرگرهای مورد بررسی، میزان قابل توجهی بافت­های غیرمجاز نظیر غضروف، استخوان، مری، پوست، عضله صاف استفاده شده است. همچنین میزان قابل توجهی بافت­های همبندی از نوع متراکم منظم و نامنظم در نمونه­های مورد بررسی مشاهده شد. بافت همبندی متراکم منظم معمولاً مربوط به زردپی و رباط بوده و  بافت همبندی متراکم نامنظم را نیز به میزان زیادی در لابلای واحدهای ترشحی غدد پستانی، مخاط و زیر مخاط اعضای لوله­ای مانند مثانه، مری، واژن و سرویکس و لایه درم پوست می توان مشاهده نمود. همچنین میزان قابل توجهی نیز انواع بافت­های گیاهی در همبرگرها مشاهده شد.  به طور کلی می­توان نتیجه گرفت که شرکت­های تولید کننده مواد غذایی گوشتی، اقدام به افزودن این قبیل بافت­ها به همبرگرها می­نمایند که این مسئله لزوم نظارت و دقت بیشتر مراجع نظارتی را می­طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Definition of disallowed tissues in East Azerbaijan hamburger industry by routine histological methods

نویسندگان [English]

  • H Karimi 1
  • MH Moosavi 2
  • ّF Balazadeh 3
  • S Hamdipour 4
برازنگان خ، 1376. طرح تحقیقاتی، شناسایی بافتهای غیرمجاز لاشه در سوسیس و کالباس به روش هیستولوژیک.  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
جاهد خانیکی غ، رکنی ن، 1385.  مطالعه هستولوژیکی بافت های غیرمجاز در کالباس­های حرارت دیده با استفاده از رنگ آمیزی تری کروم ماسون، پژوهش و سازندگی، 3، 102- 96.
رکنی ن، رضائیان م و نوری ن و ابراهیم پور ف، 1383.  جستجوی بافتهای غیرمجاز در برخی از محصولات گوشت خام توزیع شده در تهران با روش بافت شناسی،  پژوهش و سازندگی، 65، 5-2.
استاندارد ملی ایران، 1394. شناسایی بافتهای حیوانی غیرمجاز به روش بافت شناختی، شماره 6103.
کاوسی نژاد م، فضل آرا  ع و مروتی ح، 1387. جستجوی بافتهای غیرمجاز در همبرگر با استفاده از روش بافت شناسی. پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، 9-7 اردیبهشت ماه 1387، مرکز همایش­های رازی- تهران- ایران.
Amtliche Sammlung von unter Suchunsverfahren nach 35LMBG, (1989). Routineverfahren Zur Qualitaven und quanlitaven histologichen.
Delmann HD, 2006. Text book of veterinary histology, Fourth edition, Lea and Febiger, Philadelphia, USA, PP; 16-53, 108-119.
Feiner G, 2006. Meat product handbook, Practocal science and technology, First editiin, Woodhead Publishing Limitrd, Cambridg, England, PP; 3-4. 
Junqueira LC, Carneiro J, and Long JA, 1992. Basic hitalogy, edition, Lang Medical Publication, Philadelphia,USA, PP; 66-140, 195-215, 217-231.
Potter NN, Hotchkiss JH, 2005. Food Science, Fifth edition, CBS Publisher & Distributers, New York, PP; 316-318.