تولید فیلم خوراکی بر پایه نشاسته-مونت‌موریلونیت حاوی عصاره چای سبز جهت بسته‌بندی روغن بذرکتان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکزی

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه

چکیده

بسته­بندی فعال بر پایه نشاسته حاوی مواد افزودنی به میزان قابل توجهی در نگهداری مواد­غذایی به­کار می­رود. نانورس­ آلی مونت­موریلونیت سبب استحکام فیلم­های بر پایه نشاسته می­شود و مواد افزودنی مانند آنتی­اکسیدان­ها سرعت فساد مواد غذایی را کاهش می­دهد. فیلم بسته­بندی بر پایه نشاسته با مقادیر مختلف مونت­موریلونیت از 0 تا 8 درصد و مقادیر متفاوت عصاره چای سبز از 0 تا 5/2 درصد به روش کاستینگ تولید شد و ویژگی­های فیزیکی فیلم­ها شامل مقاومت به کشش، جذب رطوبت، نفوذپذیری به بخار آب و انحلال پذیری مورد بررسی قرار گرفت. سپس روغن بذر کتان در فیلم­های تولید شده بسته­بندی شد و خواص شیمیایی آن شامل  اسیدیته و عدد پراکسید  ارزیابی گردید و نقطه بهینه فیلم در نرم­افزار مینی­تب 17 با روش سطح پاسخ مشخص شد. نتایج نشان داد مقادیر کم عصاره چای سبز و مونت­موریلونیت سبب کاهش جذب رطوبت و انحلال پذیری فیلم­ها شد و با افزایش مقدار مونت­موریلونیت و عصاره چای سبز مقاومت به کشش نیز افزایش یافت. کمترین میزان نفوذپذیری به بخارآب در غلظت­های میانی مونت­موریلونیت و عصاره چای سبز دیده شد. افزایش مونت­موریلونیت باعث کاهش عدد پراکسید و غلظت­های میانی آن سبب کاهش اسیدیته شد. در آزمون ارزیابی حسی از ابتدای نگهداری تا انتهای آن در هیچ یک از نمونه­ها تغییری از لحاظ رنگ، بو، طعم و پذیرش کلی گزارش نشد. نقطه بهینه فیلمی با  42/2 درصد مونت­موریلونیت و 181/0 درصد عصاره چای­سبز بود، که عمر نگهداری روغن را تا  7 روز افزایش داد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production of edible film based on starch-montmorillonite containing green tea extract in order packaging of flax seed oil

نویسندگان [English]

  • M Tahmasbi 1
  • F Beigmohammadi 2
  • F Rafiei 1