دوره و شماره: دوره 28، شماره 3، پاییز 1397 
12. تأثیر صمغ ریحان و کتیرا در بهبود کیفیت و ماندگاری دونات روغنی

صفحه 139-151

ملیحه قربانی؛ زهرا شیخ الاسلامی؛ اکرم آریانفر