دوره و شماره: دوره 28، شماره 4، زمستان 1397 
7. بهینه‌سازی فرآیند تولید پودر هندوانه در یک خشک‌کن پاششی

صفحه 89-102

زهرا حیدری؛ رضا امیری چایجان؛ محمود اثنی‌عشری؛ محمدعلی زلفی‌گل