دوره و شماره: دوره 28، شماره 4، دی 1397 
بهینه‌سازی فرآیند تولید پودر هندوانه در یک خشک‌کن پاششی

صفحه 89-102

زهرا حیدری؛ رضا امیری چایجان؛ محمود اثنی‌عشری؛ محمدعلی زلفی‌گل