ارزیابی ترکیبات حاوی فعالیت آنتی‌اکسیدانی پوست و گوشت میوه ازگیل توسط عصاره متانولی و استونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده

ازگیل به‌صورت خودرو در استان آذربایجان شرقی (ارسباران) رشد می­نماید. اما به جز در موارد محدودی، مطالعات چندانی راجع به ازگیل در این منطقه انجام نشده است. این پژوهش در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه‌ی طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام گردید. در این پژوهش، ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های متانولی 85% و استونی 80% در دو بخش پوست و گوشت میوه ازگیل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که عصاره متانولی بیشترین مقدار فلاونوئید کل پوست و گوشت به ترتیب 00/415 و 83/327 میلی‌گرم بر 100 گرم وزن تر معادل کاتچین و تانن کل پوست و گوشت به ترتیب 67/1132 و 33/1575 میلی‌گرم بر 100 گرم وزن تر معادل کاتچین را دارا است. همچنین ظرفیت آنتی‌اکسیدانی پوست میوه براساس روش فرپ (FRAP) با دو عصاره متانول و استون به ترتیب 17/1 و 13/1 میلی‌گرم سولفات آهن در گرم وزن تر بود که اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال 5% بین آن‌ها مشاهده نشد. بیشترین میزان فنل کل پوست و گوشت به ترتیب 51/762 و 12/526 میلی‌گرم بر 100 گرم وزن تر معادل اسید گالیک، ترکیبات غیر فلاونوئیدی کل پوست و گوشت به ترتیب 01/427 و 46/365 میلی‌گرم بر 100 گرم وزن تر معادل کاتچین، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل به دو روش دی پی پی اچ (DPPH) و شلاتینگ آهن (Fe2+chelating) در پوست میوه به ترتیب 87/94% و 31/52% و شاخص ترکیبی آنتی‌اکسیدان در بخش پوست میوه 86/98 در عصاره استونی به‌دست آمد. به‌طور کلی نتایج نشان داد که میوه ازگیل منبع مناسبی از آنتی‌اکسیدانی­های طبیعی در بخش پوست وگوشت میوه است و استون بهترین حلال برای استخراج ترکیبات حاوی فعالیت آنتی‌اکسیدانی در میوه ازگیل می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of compounds containing antioxidant activity in peel and pulp of medlar fruit by methanol and acetone extracts

نویسندگان [English]

  • B Ayobnezhadghan Jermi
  • H Hasanpour