کلیدواژه‌ها = پرتو فرابنفش
اصلاح ویژگی آب‌دوستی فیلم نشاسته با استفاده هم‌زمان از اسید اولئیک و پرتو فرابنفش

دوره 29، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 125-138

حمید جهانگیر اصفهانی؛ ایمان شهابی قهفرخی؛ رحمت اله پورعطا