تأثیرافزودن کازئینات سدیم و عصاره نعناع فلفلی بر زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی وویژگیهای فیزیکی شیمیایی و آنتی اکسیدانی ماست پروبیوتیک بدون چربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of addition of sodium caseinate and peppermint extract on viability of Lactobacillus casei and physicochemichal properties and antioxidant activity of non-fat probiotic yogurt