تاثیر درون پوشانی بر زنده‌مانی بیفیدوباکتریوم لاکتیس (LAFTI-B94) و ویژگی‌های کیفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The effects of encapsulation on the survival of Bifidobacterium lactis (LAFTI-B94) and the quality properties of set yogurt