ویژگی‌های رئولوژیکی و بافتی بستنی حاوی صمغ دانه شاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Rheological and textural attributes of ice cream containing cress seed gum