تعیین شاخص قابلیت شکست توده دانه برنج بوسیله یک دستگاه آسیاب آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Determination of rice breakage susceptibility index by means of a laboratory milling tester