اثر جایگزینی شورتنینگ با نوتریم سبوس جو دوسر بر pH ، حجم مخصوص ، سفتی و ویژگی های حسی کیک روغنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effects of shortening replacement with Nutrim oat bran on pH, specific volume, hardness and sensory properties of shortened cake