تاثیر امواج فراصوت بر مقدار و ظرفیت آنتی¬اکسیدانی لیکوپن استخراج شده از تفاله گوجه فرنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of ultrasound waves on amount and antioxidant capacity of extracted lycopene from tomato residue