اثر نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید در ویژگی‌های انبار مانی و کنترل پوسیدگی پس از برداشت سه رقم انگورتازه خوری (سفید بی‌دانه، قزل اوزوم و ریش بابا)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of titanium dioxide nanoparticles on three varieties of table grapes (BidaneSefid, Gezel Ozom and Rish Baba) shelf life and controlling postharvest decay properties