تولید لوبیای قرمز پیش پز و خشک شده به منظور کاهش زمان پخت آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Production of pre-cooked and dried red kidney bean in order to reduce its cooking time