تأثیر آرد عدس قرمز و کنسانتره انگور قرمز بر زنده‌مانی بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و خواص کیفی ماست قالبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of red lentil flour and red grape concentrate on viability of Bifidobacterium bifidum and qualitative properties in set yoghurt