تاثیر تیمار فراصوت بر ویسکوزیته، توزیع اندازه ذرات، کدورت و فنل کل آب هویج

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of sonication on viscosity, particle size distribution, turbidity and total phenol of carrot juice