تأثیر بسته‌بندی نانو نقره بر ویژگی‌های کیفی و ماندگاری میوه تازه بریده شلیل رقم (رد گلد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of nano-Ag packaging on quality and storage life of fresh-cut “Red Gold” nectarine