تأثیر شرایط خشک کردن پاششی بر خواص فیزیکی‌شیمیایی، عملکردی و بازده تولید پودر عصاره مالت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of spray drying conditions on physicochemical, functional properties and production yield of malt extract powder