اندازه¬گیری دانسیته٬ تخلخل و ضریب اصطکاک استاتیک فندق در سطوح و رطوبت¬های مختلف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Moisture dependent physical properties of hazelnut