مقایسه دو روش ELISA و HPLC در تعیین آفلاتوکسین B1 و اکراتوکسین A در فلفل قرمز ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

A comparison between ELISA and HPLC for aflatoxin B1 and ochratoxin A detection in Iranian red pepper