ارزیابی فعالیت آنتی‌اکسیدانی و تعیین کمی و کیفی ترکیبات فنولیک روغن بذر کنگر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Determination the antioxidant activity and characterization of phenolic compounds of Gundelia Tournefortii L. seed oil