کاربرد خمیرترش خشک شده با روش خشک کردن انجمادی حاوی آغازگرهای لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس روتری در تهیه نان قالبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Application of Freeze-dried Sourdoughs Containing L. plantarum and L. reuteri Starters in Pan Bread Production