بررسی ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی و ترکیب اسید چربی روغن دانه ماریتیغال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Physicochemical Properties and Fatty Acid Composition of Milk Thistle Seed Oil