نویسنده = هادی الماسی
تولید نانوالیاف الکتروریسی شده فعال بر پایه کفیران حاوی پست‌بیوتیک تخلیص شده حاصل از میکروفلور کفیر و نانوذرات نقره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22034/fr.2023.57382.1886

زهرا شیخ پور؛ هادی الماسی؛ صابر امیری؛ سعیده عزیزی


تولید سوسیس مرغ فراسودمند با استفاده از آرد کینوا و بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و بافتی آن

دوره 31، شماره 3، مهر 1400، صفحه 85-107

10.22034/fr.2021.40141.1742

منیره پور صالحی؛ فریبا زینالی؛ محمد علیزاده خالدآباد؛ هادی الماسی


درون پوشانی ریز مغذی روی به روش خشک کردن پاششی و استفاده از آن در غنی سازی آب سیب

دوره 29، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 47-63

آیمن سرداری‌فر؛ هادی الماسی؛ لیلا روفه گری نژاد