کلیدواژه‌ها = نشاسته
ارزیابی ویژگی‌های فیلم‌های هوشمند حساس به pH بر پایه نشاسته/کتیرا و آنتوسیانین گیاه پنیرک

دوره 33، شماره 2، تیر 1402، صفحه 125-141

10.22034/fr.2023.54133.1855

فاطمه نوغانی بهمبری؛ هومن رجبی اسلامی؛ مهدی شمسائی مهرجان


اصلاح ویژگی آب‌دوستی فیلم نشاسته با استفاده هم‌زمان از اسید اولئیک و پرتو فرابنفش

دوره 29، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 125-138

حمید جهانگیر اصفهانی؛ ایمان شهابی قهفرخی؛ رحمت اله پورعطا