کلیدواژه‌ها = فیلم خوراکی
بررسی خواص فیزیکی فیلم‌های خوراکی بر پایه نشاسته ذرت و پودر بادمجان حاوی اسانس پونه کوهی

دوره 29، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 171-184

مهسا نورالدینی؛ محسن اسمعیلی؛ فروغ محترمی


خصوصیات مکانیکی و ضد میکروبی فیلم‌های خوراکی بر پایه پروتئین کنجاله کنجد حاصل از دو روش استخراج قلیایی و نمکی

دوره 29، شماره 3، آبان 1398، صفحه 115-130

سیمین صادقی؛ جعفر محمدزاده میلانی؛ رضا اسماعیل زاده کناری؛ محمدرضا کسایی