کلیدواژه‌ها = ترکیبات فنولیک
اثر استخراجی التراسوند پروب بر خصوصیات آنتی‌اکسیدانی فنول آزاد و باند شده عصاره زوفا

دوره 30، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 101-129

حدیث عظیمی‌نژاد؛ رضا اسماعیل‌زاده‌کناری؛ زینب رفتنی‌امیری


تغییرات ارزش غذایی کرفس در طی مراحل آماده سازی و نگهداری بصورت منجمد

دوره 29، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 99-111

ندا چنانی صالح؛ امیر حسین گلی؛ مریم حقیقی؛ جواد کرامت؛ لاله مهدی‌پور