کلیدواژه‌ها = آنتوسیانین
ارزیابی ویژگی‌های فیلم‌های هوشمند حساس به pH بر پایه نشاسته/کتیرا و آنتوسیانین گیاه پنیرک

دوره 33، شماره 2، تیر 1402، صفحه 125-141

10.22034/fr.2023.54133.1855

فاطمه نوغانی بهمبری؛ هومن رجبی اسلامی؛ مهدی شمسائی مهرجان


پایدارسازی آنتوسیانین‌های عصاره چای ترش با استفاده از پلی فنل‌ها

دوره 30، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 137-149

10.22034/fr.2021.39570.1736

محبوبه اکثیری؛ سید احمد شهیدی؛ لیلا ناطقی