کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی
مدل سازی دینامیک سیالات محاسباتی انتقال حرارت طی پاستوریزاسیون شیره خرما در بسته بندی پت

دوره 33، شماره 3، مرداد 1402، صفحه 125-135

10.22034/fr.2023.52258.1840

نفیسه جهان بخشیان؛ صدیقه سلیمانی فرد؛ ماهرخ محمدپور


مطالعه و مدل‌سازی حساسیت به کوفتگی میوه زردآلو تحت تأثیر ویژگی‌های ضربه و خصوصیات میوه

دوره 31، شماره 3، مهر 1400، صفحه 63-83

10.22034/fr.2021.39910.1740

مهدی خدائی؛ سید صادق سیدلو هریس؛ مرتضی صادقی؛ سعید ظریف نشاط


بررسی سینتیک خشک‌شدن، ضریب نفوذ موثر و انرژی فعال‌سازی در فرآیند خشک‌‌کردن فندق با‌پوست

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 127-139

زهرا یوسفی؛ حمیدرضا گازر؛ کبری تجدد طلب؛ عادل واحدی؛ محمد حسین انصاری