دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تولید نانوالیاف الکتروریسی شده فعال بر پایه کفیران حاوی پست‌بیوتیک تخلیص شده حاصل از میکروفلور کفیر و نانوذرات نقره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

10.22034/fr.2023.57382.1886

زهرا شیخ پور؛ هادی الماسی؛ صابر امیری؛ سعیده عزیزی


بکارگیری امولسیون پیکرینگ تثبیت شده با نانوذرات پروتئین سویا در فرمولاسیون کیک بدون گلوتن و ارزیابی شاخص‌های کیفی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

10.22034/fr.2023.55348.1863

فاطمه عباس زاده؛ مهران اعلمی؛ رسول کدخدایی؛ یحیی مقصودلو؛ علیرضا صادقی ماهونک