دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بهینه‌سازی فرآیند تولید قرص فشرده سویا با استفاده از روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1400

10.22034/fr.2021.28585.1587

علی قربانی؛ رضا امیری چایجان؛ علی قاسمی


2. بهینه‌سازی تولید بیوکامپوزیت نشاسته ترموپلاستیک با پرکننده سلولز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.22034/fr.2021.41207.1755

مصطفی شاه ملکی؛ فرانک بیگ محمدی؛ فرناز موحدی


3. مطالعه تاثیر بودادن با روش مایکروویو بر ترکیبات فرار و برخی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و خواص حسی دانه قهوه سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22034/fr.2021.47718.1805

محمدرضا مهربد؛ محمد حجتی؛ حمید عزت پناه